Impressum
De op de website van Metzen Athletic München aangeboden gegevens worden door Metzen Athletic München ter beschikking gesteld en dienen alleen voor uw informatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht en kan niet niet zonder een voorafgaande geschreven overeenkomst door Metzen Athletic München noch als geheel noch voor een deel gemeenschappelijk verspreid, veranderd of worden gekopieërd. De deze website gebruikte afbeeldingen kunnen niet zonder een voorafgaande geschreven overeenkomst door Metzen Athletic München worden gebruikt. Metzen Athletic München treft geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van websites  waarmee men naar het informatieplatform van Metzen Atletisch München kan surfen.

Aanbieder & Uitgever
Metzen Athletic München
Bestuur: Norbert H. Metzen
Königsbergerstr. 8
82110 Germering
Duitsland
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Tel. +49 89 1274 9327     
Fax. +49 89 12749328
BTW-nr.: DE 209 493 770
FA München BTW-nr.: 117/251/00304


Verklaring over gegevensbescherming
Metzen Athletic München verheugt zich op uw bezoek op onze website en over de interesse voor de onderneming en onze producten. Wij nemen de bescherming van uw privé gegevens ernstig en wij willen dat u zich goed voelt bij het bezoeken van onze internetsites. De bescherming van uw privé-sfeer bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens is een heel belangrijk gegeven voor ons en iets waarmee we bij onze zakelijke processen rekening houden. We verwerken persoonlijke gegevens die we bij het bezoeken van onze website verzamelen, volgens de richtlijnen voor gegevensbescherming van het land, dat verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. Onze bepalingen gegevensbescherming richt zich verder naar de geldende verhoudingscodex van Metzen Athletic München. De webpagina's van ons bedrijf kunnen links naar platformen van andere aanbieders bevatten waarop deze verklaring over de gegevensveiligheid niet van toepassing is.

Metzen Athletic München respecteert uw privésfeer – en uw persoonlijke sfeer.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens
Bij het bezoeken van onze webpagina's slaan onze webservers standaard de namen van uw internet- dienstverleners op, de web-pagina waarvan u ons bezoekt, evenals de webpagina's die u bij ons bezoekt en de datum en de duur van het bezoek. Verder worden persoonlijke gegevens enkel dan bewaard als u deze uit zichzelf, bijvoorbeeld met betrekking tot een registratie, een enquete, een sollicitatie, een wedstrijd of voor de doorvoering van een overeenkomst aangeeft.

Het gebruiken en verspreiden van persoonlijke gegevens en bestemming
Metzen Athletic München gebruikt persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de websites voor klantenbeheer, voor eventuele product-enquetes en voor marketing enkel in de daarvoor bedoelde omvang. Bewaring en/of overdacht van persoonlijke gegevens aan overheidsinstellingen en instanties gebeuren enkel onder dwingende, nationale juridische voorschriften. Onze medewerkers, agentschappen en handelaars worden verplicht tot discretie en aan het aanhouden van onze verhoudingscodex.

Keuzemogelijkheid
Wij zouden uw gegevens willen gebruiken om u over onze producten en diensten te informeren en eventueel vragen te stellen. Natuurlijk is de deelname aan dergelijke acties vrijwillig. Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u dit ons op elk ogenblik meedelen per post of graag ook per e-mail, zodat wij de gegevens vervolgens kunnen blokkeren. Uitgebreide informatie vindt u op de respectieve lokale website. 

Recht van inzage
Op verzoek deelt Metzen Athletic München u mogelijk omgaand schriftelijk en conform aan het geldige recht mee, of en wat voor persoonlijke gegevens over u bij ons bewaard werden. Werd ondanks onze inspanningen over de juistheid van gegevens en actualiteit foute informatie opgeslagen, zullen wij deze op uw verzoek verbeteren. Uitgebreide informatie vindt u op de respectieve lokale website. 

Veiligheid
Metzen Athletic München gebruikt technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid om uw gegevens die door ons worden beheerd tegen toevallige of weloverwogen manipulaties, verlies, vernietiging of tegen de toegang van onbevoegde personen te beschermen. Onze voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid worden doorgaans verbeterd volgens de technologische ontwikkeling. Als u vragen hebt betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich aan onze toegewezen verantwoordelijke voor gegevensveiligheid wenden, die in het geval van een informatieverzoek, suggesties of klachten beschikbaar is.